Известување

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година,
Ве известуваме дека листите со сите кандидати кои го положија испитот за познавање на странски јазик ќе бидат објавени по одржаната седница на Комисијата за приемен испит, закажана за во понеделник 02.09.2019 година.
Воедно, на истата седница ќе бидат утврдени и термините за полагање на кфалификацискиот тест во рамките на приемниот испит.
Со почит,
Директор
Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска