Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021

Ве известуваме дека полагањето на психолошкиот тест ќе се одржи на деновите 12 и 13 октомври 2019 година (сабота и недела).

Во однос на листите со кандидати за полагање, местото и часот на одржување на психолошкиот тест, дополнително ќе следи известување.

 

Со почит

Академија за судии и јавни обвинители

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска