Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 во прилог е листата на кандидато кои го положиле тестот за интегритет:

Резултати – тест за интегритет

Воедно ве известуваме дека полагањето на писмениот (практичниот) дел од испитот ќе се одржи на следниве термини:
09 ноември 2019 година
Група I – од 09:00 до 13:15 часот
Група II – ОД 13: 30 до 17:45 часот
10 ноември 2019 година
Група III – од 09:00 до 13:15 часот
Група IV – ОД 13: 30 до 17:45 часот
11 ноември 2019 година
Група V– од 09:00 до 13:15 часот
Група VI – ОД 13: 30 до 17:45 часот
Во прилог е распоредот за полагање по група:

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
Полагањето ќе се одржи во Компјутерскиот Центар во правниот факултет “Јустинијан Први “ – Скопје. Кандидатите да бидат присутни пред просториите најмалку 30 минути пред почетокот на полагањето.

Ви посакуваме среќа
Проф д-р. Наташа Габер Дамјановска