Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година

Ве известуваме дека конечната база на студии на случај е целосна и истата содржи: 250 студии на случај од кривична област и 250 студии на случај од граѓанска област.

Ви посакуваме среќа на сите.

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска