Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година

Ве известуваме дека полагањето на тестот за интегритет ќе се одржи  на 26 и 27 (сабота и недела) октомври  2019 година, на Филозофскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје.

Термините и групите за полагање ќе бидат дополнително објавени на веб страната на Академијата, веднаш по објавувањето на резултатите од спроведениот психилошкиот тест.

Ве молиме редовно да ја следите нашата веб страна.

 

Со почит,

 

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска