Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021 година

Ве известуваме дека дел од обновената база на студии на случај за практичниот дел од приемниот испит можете да ја преземете тука. Воедно, Ве известуваме дека ова не е конечната база на студии на случај и дека во најскоро време ќе биде објавен и останатиот дел од студиите на случај, кои ја сочинуваат целата база на практичниот дел од приемниот испит.

 

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев

Директор

Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска