Корисни Линкови


ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Влада на Република Северна МакедонијаВлада на Република Северна МакедонијаМинистерство за Правда на Република Северна МакедонијаСудски Портал на Република Северна МакедонијаСобрание на Република Северна МакедонијаСовет на Јавни обвинители на Република Северна МакедонијаСекретаријат за европски прашањаАгенција за информацииБиро за заштита на индустриска сопственостДржавен завод за статистикаСлужбен весник на Република Северна Македонија


СУДОВИ

Уставен суд на Република Северна МакедонијаУставен суд на Република Северна МакедонијаВрховен суд на Република Северна Македонија


НЕВЛАДИН СЕКТОР

Здружение на судиите на Република Северна МакедонијаЗдружение на судиите на Република Северна МакедонијаАдвокатска комора на Република Северна МакедонијаМакедонски правен ресурсен центарЗаконска регулатива


МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

GRECOGRECOОрганизација на Обединетите нацииСовет на ЕвропаЕвропски суд за човекови праваМеѓународен кривичен суд за поранешна ЈугославијаЕвропска правосудна мрежаСовет на Европа -Програма за образование на правни провесионалциЛисабонска мрежаЕвропска унија on-lineПристап во правото на Европската унијаЕвропски парламентОрганизација за безбедност и соработка на ЕвропаМеѓународна унија на судски службенициРЕГИОНАЛНА ДАТАБАЗА НА ЕВРОПСКАТА СУДСКА ПРАКСА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА