Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СOВEТУВАЊE на тема „Посебни истражни мерки и нивна практична примена“  | 05/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Посебни истражни мерки и нивна практична примена, кое ќе се одржи на 6 февруари 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, Министерцтво за внатрешни работи

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Зуица Наумова , судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Посебни истражни мерки и нивна практична примена од аспект на постапување на јавниот обвинител
  • Оправданост на примената на посебните истражни мерки, цел и видови од аспект на постапување на судот


ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:

1. Презентација1                                               3. Презентација3

2. Презентација2                                               4. Презентација4.