Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СOВЕТУВАЊЕ на темa „Практичнa примена нa одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата“  | 02/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Практична примена на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата, кое ќе се одржи на 3 април 2018 година (вторник), во просториите на Основен суд Гостивар.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Гостивар.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Наташа Гоѓоска и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, обвинители на Основно јавно обвинителство Скопје


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

- Значењето на заштитата на сведоците и соработниците на правдата во кривичната постапка

- Правен основ на заштита на сведоци

- Дискусија помеѓу: загрозен сведок, особено ранлив сведок, заштитен сведок и    соработник на правдата

- Процедурални и вон-процедурални мерки на заштита на сведоци

 

- Спецификитена заштита на ранлива категорија на сведоци

- Заштита на жртвата на кривично дело сведок во постапката

- Принципите според кои се применуват мерките за заштита на сведоци и

- Спецификите на испитувањето на сведок под заштита

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ:

1.Презентација 1                                      4.Презентација 4

2.Презентација 2                                      5.Презентација 5

3.Презентација 3