Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
OДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: ,,Структурa на писмена изработка на судска пресуда и решенија”  | 11/06/018

Новости за академијата

Советувањето на тема: ,,Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“, што согласно Каталогот на обуки за 2018 година беше предвидено да се одржи на 14.06.2018 година, во просториите на Академијата,  се одложува поради недоволен број на пријавени учесници.
Советувањето беше наменето за судии и советници/судски соработници од граѓански  оддели од сите апелациони подрачја.
Новиот термин  за одржување на советувањата дополнитлно ке биде одреден.