Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
РAБОТИЛНИЦА на тема: ,,Практични искуства, судска пракса и правни проблеми кои се јавуваат во тек на примената на Законот за стечај”  | 03/05/018

Новости за академијата

Комората на стечајни управници на Република Македонија во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира работилница на тема  „Практични искуства, судска пракса и правни проблеми кои се јавуваат во тек на примената на Законот за стечај“ што ќе се одржи на 4 и 5 мај 2018 година (петок и сабота), во Охрид, во хотел Милениум.

Работилницата е наменета за стечајните судии и стечајните управници од апелационото подрачје Скопје како и за судиите од трговскиот оддел на Апелациoниот суд Скопје кои работат на предмети од областа на стечајот.

 

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете тука.