Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Известување  | 06/09/019

Новости за академијата

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021,

 

Ве известуваме дека за полагањето на квалификацискиот тест, кое ќе се одржи на деновите во периодот од 10-14.09.2019 година, потребно е со себе да ја носите Вашата шифра и документ за идентификација.

Ве молиме да бидете присутни на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ Скопје минимум 30 минути пред Вашиот определен термин за полагање.

Упатството за полагање на квалификацискиот тест може да го преземете тука.

Ви посакуваме многу успех!