Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема „Подготовка на буџетски циркулар за 2020 година за единките корисници на судската власт“  | 11/07/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Подготовка на буџетски циркулар за 2020 година за единките корисници на судската власт, кое ќе се одржи на 15 јули 2019 година (понеделник), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судски службеници вклучени во составувањето на буџетскиот циркулар и следењето на буџетскиот процес од сите судови во Република Северна Македонија.

 

На советувањето излагања ќе има г-ѓа Силвија Јаневска од Судскиот буџетски совет.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

  • Подготовка на предлог буџет на единките корисници на судската власт
  • Извршување на буџет


ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.