Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Oбука на oбучувачи на тема: „Криминал од омраза“  | 09/07/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) преку Канцеларијата за демократски институции и човекови права (ОДИХР), организираат обука за обучувачи на тема: „Криминал од омраза“.

 

Обуката е предвидена да се одржи на 10, 11 и 12 јули (среда, четврток и петок) 2019 година, во хотел Олгица-Охрид и е наменета за обучувачите на Академијата.

 

Излагачи на обуката ќе бидат странски експерти.

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.