Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Соопштение  | 02/11/018

Новости за академијата

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на седницата одржана на 22.10.2018 година донесе одлука за распишување на јавен оглас за избор на директор и заменик на директорот на Академијата за судии и јавни обвинители.
 
Одлуката е достапна на следниот линк.