Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Закон за општата управна постапка”  | 04/05/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Закон за општата управна постапка“, што ќе се одржи на 7.05.2018 година (понеделник), во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 11 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници/судски соработници на Вишиот управен суд и Управниот суд  и за претставници на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

 

На советувањето свое излагање ќе има: проф. д-р Борче Давитковски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје.


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:

Закон за општата управна постапка

Одлука на уставен суд

Презентација1