Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Примена на Законот за договорен залог”  | 27/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Примена на Законот за договорен залог“, што ќе се одржи на 3.05.2018 година (четврток), во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници/судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

 

 На советувањето свое излагање ќе имаат: проф. д-р Тина Пржеска, вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје и г-ѓа Антоанета Димовска, судија на Основен суд Скопје 2-Скопје.


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:

Закон за договорен залог

Презентација1

Презентација2