Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ нa темa: ,,Надомест на штетa од професионална одговорност на нотари, извршители и адвокати”  | 01/02/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Надомест на штета од професионална одговорност на нотари, извршители и адвокати“, што ќе се одржи на 5.02.2019 година (вторник), во просториите на Академијата -  ламела 1, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја, адвокати, нотари и извршители.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје и судија Лидија Димова, заменик претседател на Основен суд Велес.


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:
Презентација1                                   Презентација4
Презентација2                                   Презентација5
Презентација3                                   Презентација6
 
Судска пракса:
Пресуда1, пресуда2, пресуда3, пресуда4, пресуда5, пресуда6, пресуда7, пресуда8, пресуда9, пресуда10, пресуда11, пресуда12