Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
ТРКАЛЕЗНА МAСА ЗA ПРОМОЦИЈА НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА ВО МАКЕДОНИЈА 6.2.2019 година  | 06/02/019

Новости за академијата

Управата за извршување на санкциите и Германската Фондација за меѓународна правна соработка IRZ во соработка со Академијата, на 6.2.2019 година организираа тркалезна маса за промоција на пробациската служба во Македонија и придобивките од заживување во пракса на системот за алтернативно санкционирање на сторителите на кривични дела на слобода.

Настанот се одржува во рамки на активностите на твининг проектот „Јакнење на пенитенцијарниот систем и пробациската служба “, финансиски поддржан од Делегацијата на Европска Унија во Скопје.