Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ нa тема: „ЕУ регулатива за надлежност, признавање и извршување на судските одлуки во грaѓански и трговски спорoви“  | 08/07/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ЕУ регулатива за надлежност, признавање и извршување на судските одлуки во граѓански и трговски спорови“, што ќе се одржи на 9 јули 2019 година (вторник) во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 10 часот.

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските и трговските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

На советувањето излагање ќе има Анита Бошковска, судија на Апелационен суд Скопје.

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Тука.

 

РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ :

1.Презентација 1