Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Грaѓанско правнa заштита на авторското право и сродните права“  | 13/03/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: „Граѓанско правна заштита на авторското право и сродните права“, кое ќе се одржи на 14 март 2019 година во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја.

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат проф. д-р Јадранка Дабовиќ и проф. д-р Ненад Гавриловиќ од Правниот факултет „Јустинијан Први “-Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

  • Субјективно авторско право и субјективни права: објекти на заштита и содржина 
  • Граѓанскоправна заштита на авторското право и сродните права: тужбени барања и времени мерки 


Програмата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

Работните материјали кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:

Презентација1

Презентација2