Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
ИСПИТНИ ПРАШАЊА ЗA ПOЛAГАЊЕ НА ТЕСТ ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ ПОРОТНИЦИ  | 17/10/017

Новости за академијата

Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Македонија’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на својата Веб страна ги објавува испитните прашања наменети за новоизбраните судии поротници кои по завршувањето на специјализираните обуки ќе полагаат испит за поротници.
Испитни прашања можете да ги преземете тука