Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Рeдoвни и вoнрeдни правни лекови во кривична постапка, одржување расправа пред второстепениот суд”  | 10/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Редовни и вонредни правни лекови во кривична постапка, одршување расправа пред второстепениот суд’’,  кое ќе се одржи на 13 ноември 2017 година (понеделник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.
 
Советувањето е наменето за судии и советници од кривични оддели од сите апелациони подрачје.
 
Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Зуица Наумова и г-а Цветанка Периќ, судии на Апелационен суд Скопје.
 
Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Редовни и правни лекови-Жалба на пресуда на првостепен суд
  • Одржување расправа пред второстепен суд
  • Жалба на пресуда на второстепен суд
  • Вонредни и правни лекови


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука.

Презентација