Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема „Прeстaнувaње на содружничкиот однос истапување, исклучување на содружник“  | 03/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Престанување на содружничкиот однос (истапување, исклучување на содружник)“, кое ќе се одржи на 5 јули 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерството за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Марко Андонов, Декан на Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје и судија Биљана Јачева, Основен суд Велес.

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Престанување на содружничкиот однос (истапување, исклучување на содружник)“, кое ќе се одржи на 5 јули 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерството за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Марко Андонов, Декан на Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје и судија Биљана Јачева, Основен суд Велес.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Поим и анализа на концептот истапување и исклучување на содружник од ДОО 
  • Судска пракса поврзана со истапување и исклучување на содружник од ДОО 

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:

Презентација1

Презентација2.