Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривичнa одгoворнoст нa прaвни лицa / Пoткуп“  | 07/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривична одговорност на правни лица / Поткуп, кое ќе се одржи на 9 ноември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Кривична одговорност на правни лица 
  • Поткуп (примери од пракса) 


ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:
1. Презентација1                                              3. Презентација3
2. Презентација2                                              4. Презентација4
5. Презентација5                                              6. Презентација6