Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Структурa нa писменa изработкa нa судска пресуда и решение во управен спор“  | 15/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решение во управен спор “, што ќе се одржи на 16 мај 2019 година, во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници на Управниот суд и Вишиот управен суд.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат Проф. д-р Ана Павловска Данева, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, УКИМ Скопје, судија  Киро Здравев, претседател на Судски совет на РСМ и судија Лидија Каначковиќ, член на Судски совет на РСМ.


Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
Работните материјали кои ќе бидат користени во текот на советувањето можете да ги презмете на следниот линк:
Пресуда1, Пресуда2, Пресуда3, Пресуда4, Пресуда5, Пресуда6, Пресуда7
Дополнет предлог на закон за управни спорови
Презентација1