Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Претставник од канцеларијата на UNICEF, Бенџамин Перкс се сретнаа со директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев  | 12/04/019

Новости за академијата

На 12 април 2019 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители  Павел Шатев, директорката проф. Д-р Наташа Габер Дамјановска оствари средба со претставник од канцеларијата на UNICEF во Скопје, Бенџамин Перкс.
 
На средбата се разговараше на идни теми за соработка врзани со правата на дете и тоа: детето како жртва и детето како сведок во семејно насилство за кривични дела.
 
Исто така се разговараше дека идните активности ќе служат како надградување на веќе стекнатите знаења на судии, јавни обвинители и други професионалци кои работат со децата во овие постапки на Република Северна Македонија.