Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Проширена кoнфискацијa, прoтивправно стекнување имот”  | 02/10/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Проширена конфискација, противправно стекнување имот’’,  кое ќе се одржи на 3 октомври 2017 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-н Тодор Витларов, Јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип и г Тони Чаловски, претставник на Агенција за управување со одземен имот.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Мерка конфискација на нашиот казен правен сиситем
  • Конфиускуван имот врз основа на правносилни и извршна пресуда


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:
1. Презентација1
2. Презентација2
3. Презентација3
4. Презентација4