Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Структура нa писменa изрaботкa нa судска пресуда и решенија”  | 20/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Структура на писмена изработка на судска пресуда’’,  кое ќе се одржи на 21 ноември 2017 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и советници од кривични оддели од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Зуица Наумова, судиа на Апелационен суд Скопје и г-а Габриела Гајдова, судиа на Основен суд Велес

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Факти и докази на кои се темели судска одлука
  • Писмена изработка на пресуда и решение до посебен акцент на правното образложение-правната оценка на кривичното дело;
  • Најчести сличаи на укинување и преиначување на судските одлуки


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:

1. Презентација1

2. Презентација2.