Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Судски плaтен нaлог и постапување по приговор против судски и нотарски платен налог”  | 03/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Судски платен налог и постапување по приговор против судски и нотарски платен налог“, што ќе се одржи на 4.10.2018 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од апелационо подрачје Битола и претставници на НКРМ.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Татјана Сусулеска, судија на Апелационен суд Битола и г. Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес.


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:

Презентација