Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема „Критериуми зa одговорност зa штетa од опасен предмет и опасна дејност“  | 13/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Критериуми за одговорност за штета од опасен предмет и опасна дејност, кое ќе се одржи на 17 април 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 
 
Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Скопје.
 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Јадранка Дабовиќ, Проф.д-р на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Антоанета Димовска судија на Основен суд  Скопје 2

 
На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Објективна одговорност поим, законски решенија и тенденција на оштетното право во Европа од аспект на одговорноста за надомест на штета од опсен предмет и опасна дејност.
  • Судска пракса во врска со тужбите за надомест на штета од опасен предмет или дејност во Република Македонија и Република Хрватска


ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:
1. Презентација1
2. Презентација2
3. Презентација3
4. Презентација4