Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Јавен повик за пополнување нa пет 5 експертски позиции за изработка на тренинг модул во рамки на проектот Заштита на правата на децата во кривични и граѓански постапки  | 29/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Македонското здружение на млади правници, во рамките на проектот "Заштита на правата на децата во кривична и граѓанска постапка", поддржан од страна на UNICEF, објавува јавен повик за 5 (пет) експертски позиции за изработка на тренинг модул (програма и содржина). 
 
Целиот повик:
 
http://myla.org.mk/mk/јавен-повик-за-пополнување-на-пет-5-екс/