Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на oргaнитe на управување на друштвата за надомест на штета “  | 06/05/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: „Одговорност на органите на управување на друштвата за надомест на штета“ што ќе се одржи на 8 мај 2019 година, во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од трговските и граѓанските оддели во судовите, од сите апелациони подрачја, стечајни управници и адвокати.

Предавачи на советувањето ќе бидат судија Татјана Сусулеска од Апелационен суд Битола и судија Биљана Јачева од Основен суд Велес.


Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
Работните материјали кои ќе бидат користени во текот на советувањето можете да ги презмете
Пресуда 1Пресуда 2Пресуда 3Пресуда 4Пресуда 5Пресуда 6
Презентација1
Презентација2