Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Видови и содржинa на тужби зa зaштитa на правата на бесправно изградени објекти”  | 11/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Видови и содржина на тужби за заштита на правата на бесправно изградени објекти“, што ќе се одржи на 12.04.2018 година (четврток), во просториите на Академијата-ламела 1, со почеток во 10 часот.
 
Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.
 
 На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Лидија Мартинова, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес.
 
АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
РАБОТНИОТ МАТЕРИЈАЛ што ќе биде користен на советувањето можете да го преземете  тука:
1. Презентација1