Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Управување и движење на прeдмeти”  | 05/07/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Управување и движење на предмети’’,  кое ќе се одржи на 08 јули 2019 година (понеделник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.

Советувањето е наменето за  јавнообвинителски службеници од сите апелациони подрачја на Република Северна Македонија.

Предавач на советувањето ќе биде г-а Катерина Коларевиќ, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Постапување со писмена
  • Оформување предмети, постапување со оформените предмети
  • Обновување на предмети и архивирање на предмети
  • Водење уписници, помошни книги и движење на предметите


АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука.