Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ГРАЃАНСКО ПРАВО на тема „Mеѓународна судска соработка во прекугранични спорови од аспект на правото на ЕУ – регулатива на ЕУ за правото кое се применува на договорните обврски РИМ I“  | 10/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Mеѓународна судска соработка во прекугранични спорови од аспект на правото на ЕУ – регулатива на ЕУ за правото кое се применува на договорните обврски (РИМ I), кое ќе се одржи на 12 мај 2017 година (петок), во Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од граѓански оддели од сите апелациони подрачја, адвокати и претставници на Министерството за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Верка Цветановска од Министерство за правда и проф. д-р Тони Дескоски од Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје. 

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Прекугранична судска соработка во граѓанската материја во Европската Унија – унификација на колизионите норми 
  • Основни принципи и подрачје на примена на Регулативата (уредбата) Рим I
  • Автономијата на волја како основна точка на врзување за договорните облигации по Регулативата Рим I (чл. 3)
  • Определување на меродавното право за договорните облигации во отсуство на автономијата на волја на странките според  Регулативата Рим I (чл. 4)

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука:

1. Презентација1                                                3. Презентација3

2. Презентација2                                                4. Презентација4.