Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Склучување и измена на договор зa врaботување / Престанок на работен однос“  | 10/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: Склучување и измена на договор за вработување / Престанок на работен однос, што ќе се одржи на 11 април 2019 година, во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 
 
Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите, кои постапуваат во работни спорови, од сите апелациони подрачја.
 
Предавачи на советувањето ќе бидат проф. д-р Зоран Михајлоски,  професор на Правниот факултет на Универзитетот Американ колеџ и адвокат и Лидија Димова судија на Основен суд Велес.


Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 
Работните материјали кои ќе бидат користени во текот на советувањето можете да ги презмете на следниот линк
Презентација1
Пресуда1, Пресуда2, Пресуда3, Пресуда4, Пресуда5