Календар на Активности

СОВЕТУВАЊЕ нa тема: „УЛОГАТA НА СУДЕЧКИОТ СУДИЈA ВО ДОКАЗНАТА ПОСТАПКА“

 | 26/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема: „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“ што ќе се одржи на од 29-30  мај 2017 година (понеделник-вторник), во хотел ТЦЦ Гранд Плаза, Скопје со почеток во 09 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од кривичните оддели од сите апелациони подрачја.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „КОНЦEПТОТ НA AНТИДИСКРИМИНАЦИЈА“

 | 26/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема: „Концептот на антидискриминација“ што ќе се одржи на од 29-31 мај 2017 година (понеделник-среда), во хотел Милениум, Охрид, со почеток во 11 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од граѓанските оддели од апелационите подрачја Битола и Гостивар и за адвокати.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Бојана Велковска, судија во Основен суд Скопје 2, г-а Павлина Зефиќ, адвокат од Скопје и г-а Жанета Попоска, ментор, претставник на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

 


Повеќе

СРЕДБА НА ДИРEКТОРОТ НА AКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИК НА ХЕРА

 | 26/05/017

Новости за академијата

На 26 мај 2017 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката г-а Анета Арнаудовска одржа состанок со г-а Маја Балшиќевска, проектен координатор, претставник на Х.Е.Р.А., Македонија.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тeмa: „УВИД, РEКOНСТРУКЦИЈА, ВЕШТАЧЕЊЕ, ТЕХНИЧКИ СОВЕТНИК И СУПЕРВЕШТАЧЕЊЕ КАКО ДОКАЗНИ СРЕДСТВА ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА“

 | 25/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, согласно Планот на обуки за 2017 година организира советување на тема: „Увид, реконструкција, вештачење, технички советник и супервештачење како доказни средства во кривичната постапка“ што ќе се одржи на 26 мај 2017 година (петок), во просториите на Академијата -Ламела 3, со почеток во 10:00 часот.
 
Советувањето е наменето за судиите од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.
 
Предавачи на советувањето ќе бидат м-р Јован Цветановски, Основно јавно обвинителство Скопје и д-р Емилио Фришчиќ, Министерство за внатрешни работи. 


Повеќе

Арнаудовска одликувана сo ордeн „Витeз на Националниот ред за заслуги на Франција“

 | 24/05/017

Новости за академијата

Францускиот амбасадор во Македонија, Кристијан Tимоние, во име на претседателот на Република Франција, ја одликуваше директорката на македонската Академија за судии и јавни обвинители, Анета Арнаудовска, со орден „Витез на Националниот ред за заслуги“.


Амбасадорот Тимоние на доделувањето на орденот рече дека Арнаудовска во изминатите 10 години како директорка на Академијата постојано се залагаше за развој на соработката помеѓу Франција и Македонија во областа на обуката на судиите и јавните обвинители, која е од капитално значење за унапредувањето на судството преку примена на европските стандарди.

 


Повеќе

„Пoдoбрувaњe нa сoрaботката помеѓу новинарите и судиите со цел унапредување на медиумските слободи“

 | 23/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“ и Здружението на новинари на Македонија, во рамките на проектот „Мрежа на новинарите за слобода на медиумите во Македонија“ организираат стручен состанок на тема „Подобрување на соработката помеѓу новинарите и судиите со цел унапредување на медиумските слободи“ што ќе се одржи на 25 мај 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:30 часот.
 
На состанокот е предвидено да учествуваат новинари, судии и адвокати. Целта на овој настан е учесниците да разговараат на теми кои се од заеднички интерес, а се поврзани со слободата на медиумите. Овој тип на состаноци ја подобруваат комуникацијата и довербата а воедно ја зајакнуваат соработката помеѓу новинарите и судиите.
 
Излагачи на настанот ќе бидат д-р Мирјана Трајковска Лазаревска, поранешен судија на ЕСЧП, г-а Лидија Димчевска, судија на Апелационен суд Скопје, г-а Марина Тунева, директор на Совет за Етика на медиумите во Македонија и г-а Кристина Мачкич, новинар.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: „Рaкoвoдење и управување согласно Законот за судска служба“

 | 19/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, согласно Планот на обуки за 2017 година организира советување на тема: „Раководење и управување согласно Законот за судска служба“ што ќе се одржи на 22 мај 2017 година (понеделник), во просториите на Академијата -Ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судски администратори од сите судови во Република Македонија.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-дин Борче Мирчески, судски администратор во Основен суд Охрид и г-дин Сашо Темелковски, судски администратор во Основен суд Прилеп. 


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ нa тeмa: ,, Прекршочна постапка со посебен осврт на одмерување на казните согласно Законот за прекршоци ’’

 | 17/05/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,, Прекршочна постапка со посебен осврт на одмерување на казните согласно Законот за прекршоци’’,  кое ќе се одржи на 18 мај 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

Советувањето е наменето за судии од прекршочните оддели од сите апелациони подрачја, претставници на Министерство за внатрешни работи, прекршочни органи и второстепена комисија.

Предавачи на советувањето ќе бидат г. Хамдирефет Бафтијари, судија на Основен суд Скопје 1 и м-р Николче Петковски,  началник на Сектор за прекршоци, Скопје, МВР.


Повеќе

СТИПЕНДИИ OД МИНИСТЕРСТВOТO ЗА НАДВОРЕШНИ И ЕВРОПСКИ РАБОТИ НА ЛУКСЕМБУРГ

 | 17/05/017

Новости за академијата

Министерството за Надворешни и Европски Работи на Луксембург (МНЕРЛ) нуди три стипендии за претставници, припадници на правосудството, претставници на организации од граѓанскиот сектор и правни професионалци од следните земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Република Македонија, Црна Гора, Србија и Турција.

 

Целта на стипендиите е да им овозможи на тројца кандидати кои веќе имаат започнато кариера, а сакаат да ја дополнат со Мастер програма по Европски правни студии (MELS Online) во Луксембург. Стипендијата е наменета за апликанти со потреба од финансиска помош.

 

Апликацијата на англиски и француски, како и промотивни материјали и повеќе информации за правилата и барањата може да најдете на линковите подолу.
 Линк1;  Линк2;  Линк3;  Линк4;  Линк5.
 
Од пријавените кандидати, комитет за избор ќе избере 6 кандидати кои ќе бидат поканети на интервју.
 
Крајниот рок за аплицирање е 25 јуни 2017 година.


Соопштeние до мeдиуми

 | 16/05/017

Новости за академијата

Во врска со објавените информации на ТВ ТЕЛМА,  Академијата за судии и јавни обвиниели ПАВЕЛ ШАТЕВ, ја информира јавноста за следното:

По приемот на пријавитe по огласот објавен во „Службен Весник на РМ  бр.163/2016 од 30. 08 2016 година“, а по истекот на рокот на огласот на 14.9 2016 година,  на ден 26.09.2016 година, во  Академијата беше примена анонимна пријава со наводи за сомнежи и сознанија дека на огласот се пријавиле лица кои имаат приложено фалсификати на сертификатите за положен  англиски јазик. Веднаш по приемот на анонимната пријава, на 26.09.2016 година, анонимната пријава со барање на директорот за испитување на наводите, беше доставена до Основното јавно обвинителство, на чие барање, се доставени и сите приложени сертификати без исклучок, и од тој момент сите понатамошни дејствија се преземаат од страна на надлежното јавно обвинителство.

Најостро го демантираме секој спектакуларен навод или призвук дека Академијата ги крие информациите за сертификатите како и дека директорот се крие, бидејќи согласно член 32 став 1 алинеја 15 од Законот за Академија (Службен Весник на РМ  бр.20/2015), како овластено лице е одговорно за законитоста на работењето на Академијата, a не е имател на информациите, ниту е овластен да дава било какви информации согласно член 289 од ЗКП со цел за почитување на  начелото на тајноста на предистражната постапка и заштита на начелото на презумцијиа на невиност согласно ЕКЧП.