Календар на Активности

IRIS 2017-7

 | 13/07/017

Новости за академијата

According to Ofcom statistics, the average time spent browsing online is more than 30 hours per month; when looking at youngsters aged 5-15, this time quadruples to 15 hours per week, with YouTube as a clear winner and peak time in the evening, once school, homework and other activities are over. Another Ofcom study shows a trend towards a decrease in the consumption of illegal content, which is largely due to a shift towards the use of content streaming services.
Summer means more free time, and a logical consequence of this is that a significant part of it will be spent on the Internet. Two questions thus arise: is this going to happen in an adequately protected environment? And what measures are in place in case of illegal consumption?
Both national and European institutions are paying increasing attention to the need for addressing these challenges.
As to online safety, after the Norwegian media authority published the results of a survey on fake news, the Government asked it to prioritise the work on media literacy. In its mid-term review of the Digital Single Market strategy, the European Commission identified the removal of illegal content on online platforms as one of the most urgent tasks, and both the European Parliament and the Council, in their respective mandates for the negotiations on the AVMS Directive, stressed the importance of introducing more stringent measures against online content inciting violence, hatred or terrorism.


Повеќе

СOВEТУВАЊЕ нa тeмa: ,,Улогата на процесните решенија во управување со праничната постапка и видови на процесни решенија”

 | 12/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,, Улогата на процесните решенија во управување  со праничната постапка и видови на процесни решенија’’,  кое ќе се одржи на 13 јули 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и од граѓанска област од сите апелациони подрачје со работен стаж до 5 години.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Љубица Колиќ, од Основен суд Скопје 2 и  г-а Лидија Мартинова од Апелационен суд Скопје


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ на тeмa: „ Инструмeнти за Судска соработка во граѓански и кривични предмети “

 | 10/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА), организираат две еднодневни советувања на тема: „Инструменти за Судска соработка во граѓански и кривични предмети “ кои ќе се одржaт на 11 и 12 јули (вторник и среда) 2017 година, во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 9:00 часот. 

 

Советувањето на 11 јули 2017 година е наменето за судии, судски соработници и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и адвокати. Советувањето на 12 јули 2017 година е наменето за судии и судски соработници од сите апелациони подрачја и адвокати.

Во рамките на советувањето свое излагање ќе имаат претставници од ЕИПА- Европски центар за судии и адвокати, г-ѓа Petra Jeney Roberta, Виш предавач и  г-ѓа Ribeiro Oertel, предавач.


Повеќе

AКAДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

 | 10/07/017

Новости за академијата

Скопје, 10 јули 2017 (МИА) – Директорката на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев Анета Арнаудовска и претседателот на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Зоран Дранговски денеска потпишаа Меморандум за соработка кој се однесува на соработката во подготовка и имплементација на проекти од заеднички интерес во областа на правосудството.

Потпишувањето на Меморандумот, како што рече Арнаудовска, е резултат на заложбите на Академијата за воспоставување соработка со релевантни домашни и меѓународни институции и организации од невладиниот сектор на полето на континуираната и почетната обука, но и на македонското правосудство во насока на зголемување на професионалноста и компетентноста на судиите и обвинителие во примена на националното законодавство и меѓународните стандарди.


Повеќе

ТРКAЛEЗНA МАСА на тема: „УЛОГАТА НА СУДЕЧКИОТ СУДИЈА ВО ДОКАЗНАТА ПОСТАПКА“

 | 05/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира тркалезна маса за Законот за кривична постапка на тема: „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“ што ќе се одржи на 6 и 7 јули 2017 година (четврток-петок), во хотел Арка, Скопје со почеток во 09:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат д-р Марин Мрчела, судија во Врховниот суд на Република Хрватска и претседател на Групата држави против корупција (ГРЕКО) на Советот на Европа, д-р Лаура Валковиќ, адвокат од Загреб и д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Прeстaнувaње на содружничкиот однос истапување, исклучување на содружник“

 | 03/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Престанување на содружничкиот однос (истапување, исклучување на содружник)“, кое ќе се одржи на 5 јули 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерството за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Марко Андонов, Декан на Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје и судија Биљана Јачева, Основен суд Велес.

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Престанување на содружничкиот однос (истапување, исклучување на содружник)“, кое ќе се одржи на 5 јули 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерството за правда.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Марко Андонов, Декан на Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ Скопје и судија Биљана Јачева, Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Структурa нa писмeнa изрaбoткa на судска пресуда и решенија’’

 | 03/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија’’,  кое ќе се одржи на 4 јули 2017 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.
 
Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓанска област од сите апелациони подрачје и адвокати.
 
Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Антоанета Димовска, од Основен суд Скопје 2 и  г-а Јованка Никодиновска од Апелационен суд Скопје


Повеќе

Конференција на мрежата на HELP, 2017 година: „HELP за пријателска правда“

 | 03/07/017

Новости за академијата

Годишната конференција на мрежата на HELP се одржа на 19 и 20 јуни и беше насловена како "HELP за пријателска правда", на која учество земаа над 130 претставници на институциите за обука на судии и обвинители и адвокатски комори.

Конференцијата на Програмата на Советот на Европа за едукација за човекови права за правни професионалци (HELP) ја отвори амбасадорот Емил Руфер, постојан претставник на Република Чешка во Советот на Европа и актуелен претседавач на Комитетот на министри. Амбасадорот Руфер го истакна придонесот на HELP во обезбедувањето на владеењето на правото, еден од приоритетите на чешкото претседавање со Комитетот на министри, обезбедувајќи обука за правни професионалци.


Повеќе

Обука на обучувачи на тема: „Обука на обучувачи – Право на правична судска постапка од чл.6 од Европската конвенција за човекови права“

 | 30/06/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во рамките на програмата Horizontal Facility финансиран од Европската унија, а имплементиран од Советот на Европа „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“ организира обука на обучувачи на тема Право на правична судска постапка од чл.6 од Европската конвенција за човекови права“, кое што  ќе се одржи од 3-7 јули 2017 година (понеделник-петок) во хотел Белви, Охрид.

 

На обуката ќе бидат обучени предавачи на Академијата, односно судии од граѓанските и кривичните оддели, јавни обвинители, адвокати и претставници на релевантни институции кои работат на оваа материја.

 

Пред почетокот на обуката, учесниците поминаа online HELP курс, како вовед во Европската конвенција за човекови права.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете Tука.

 


HELP ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ 27 јуни 2017 година

 | 27/06/017

Новости за академијата

На 27 јуни 2017 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ќе се одржи Обука на обучувачи во врска со HELP платформата.
 
Обуката е наменета за обучувачите на Академијата
 
На обуката свои излагања ќе имаат г-ѓа Валентина Боз, HELP во западниот Балкан и Турција, Генерален Директорат за човекови права и владеење на правото (DGI), Совет на Европа, Г.Велимир Деловски, HELP Контакт точка (HELP Focal Point), г. Тихомир Николовски, Претставништво на УНХЦР во Република Македонија и г. Артан Мурати, Мисија на ОБСЕ во Скопје.


Повеќе