Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Работилницa нa тема: „ Факторинг според законската рамка “

 | 14/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за Факторинг, имплементиран од Фактортруст организираат работилница на тема,, Факторинг според законската рамка’’ што ќе се одржи на 17 декември 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата, ламела 1 во времетраење од 11:00 до 13:00 часот.На работилницата ќе учествуваат судии, јавни обвинители, адвокати и претставници од Комора на извршители, Нотарската комора и Комора на стечајн и управници  на Република Македонија.

 

Проектот на УСАИД за факторинг има за цел да ја подобри имплементацијата на факторингот и да го подобри законското и регулаторно опкружување, кое им овозможува на малите и средни претпријатија да работат со ефикасност, транспарентност и поголем пристап до алтернативни финансиски решенија.

 

Со поздравни обраќања работилницата ќе ја отворат Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’и г. Ловре Ристевски, директор на Проектот на УСАИД за факторинг. 

Излагање на наведената тема ќе има г. Борис Абрамовиќ, експерт за факторинг од Република Хрватска.

 

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете Тука.

 

 


Доделувањe нa сертификати - HELP платформа - Азил 13 декември 2018 година

 | 13/12/018

Новости за академијата

На 13 декември 2018 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорот на Академијата Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска и г-а Валентина Боз, од Генералниот директорат за човекови права и владеење на правото на учесниците кои успешно ја поминаа платформата беа доделени сертификати во рамките на HELP програмата за Азил.

 


 

Претходно, во рамки на HELP програмата беше спроведена обука за говор на омраза и криминал од омраза.


СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот зa судскa службa“

 | 11/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Примена на Законот за судска служба“, кое ќе се одржи на 12 декември 2018 година (среда), во просториите на Академијата - Ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судски администратори и стручни соработници од сите подрачја во Република Македонија.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат: г-н Борче Мирчески, судски администратор во Основниот суд Охрид и г-а Лидија Таневска Јадровска, советник во Врховниот суд на Република Македонија.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Раководење по Законот за судска служба
 • Права и обврски на судските службеници


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Алтернативни мерки и пробација“

 | 11/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Алтернативни мерки и пробација“, кое ќе се одржи на 13 декември 2018 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја и пробациски службеници од Управата за извршување санкции.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Даница Монева, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Штип и г-ѓа Емилија Василевска, виш соработник за извршување алтернативни мерки во Управата за извршување санкции.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Цел и видови на алтернативни мерки со посебен осврт на Условната осуда и отповикување на условната осуда 
 • Условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор 
 • Пробациската служба во Република Македонија - Организациона поставеност и надлежности 
 • Извршување пробациски работи согласно Законот за пробација и презентација на практичен пример 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Стуктурa нa писмена изработка на судска пресуда и решенија”

 | 10/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема:,, Стуктура на писмена изработка на судска пресуда и решенија” што ќе се одржи на 11.12.2018 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Лидија Мартинова, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Антоанета Димовска, судија на Основен суд Скопје 2.


Повеќе

СОСТАНОК НA ДИРЕКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИЦИ АМБАСАДАТА НА САД ВО СКОПЈЕ – 7 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 | 07/12/018

Новости за академијата

На 7 декември, 2018 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорката, Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска одржа состанок со јавниот обвинител, г. Џон МекНил, постојан правен советник во Амбасадата на САД.

 

 
 

г. МекНил накратко ја презентираше досегашната соработка со Академијата, го истакна своето задоволство од од истата, но исто така изрази ги изрази своите очекувања таа да продолжи во нагорна линија. Г. МекНил укажа на тоа дека амбасадата на САД е спремна да ја даде целосната поддршка за унапредување на капацитетие на Академијата во сите сегменти на нејзиното работење.

 

Г-а Габер Дамјановска посочи дека се запознала со досегашната соработка помеѓу Академијата и Амбасадата на САД во Скопје и особено посочи дека ќе бидат вложени сите напори за оваа успешна соработка пред се да продолжи, а исто така и постојано да се движи во нагорна линија, со цел унапредување на работењето на Академијата и нејзиниот целокупен придонес во правосудството воопшто, за што поддршката на Амбасадата на САД во Скопје е од исклучително значење.

 

На состанокот беа презентирани досега спроведените заеднички активности, кои воглавно вклучуваа кратки, неколкучасовни предавања, и подолги настани, односно повеќедневни обуки, кои пред се се однесуваа на практичните проблеми во спроведувањето на новиот Закон за кривична постапка, а со фокус на предистражната 


СОВЕТУВАЊЕ на темa: „Комуникaциски спoсoбности – Вештина на комуницирање, видови и справување со стрес“

 | 07/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Комуникациски способности – Вештина на комуницирање, видови и справување со стрес“, кое ќе се одржи на 10 декември 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата - Ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за јавнообвинителски службеници од сите подрачја во Република Македонија.

 

На советувањето свое излагање ќе има г-а Лидија Таневска Јадровска, советник во Врховниот суд на Република Македонија.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Комуникациски способности
 • Видови комуницирања
 • Стресот и професијата


Повеќе

Обука на тема Гонење нa случаи нa корупција 6-7 декември 2018 хотел Арка

 | 06/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираше работилница на тема: „ Гонење на случаи на корупција“ што се одржува на 6-7 декември 2018 година (четврток-петок), во хотел Арка во Скопје.

 
 

 

На работилницата присуствуваат јавни обвинители од сите апелациони подрачја и претставници од правосудната полиција.Со воведно обраќање настанот го отвори: Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и г. Џефри Голдстајн, заменик шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. На настанот свое излагање имаат г. Бенџамин Рид, шеф на одделот за право и правда, Одделение за заедници и човекови права, Мисија на ОБСЕ на Косово и г. Дејвид Џонатан Копли, консултант и експерт на темата.

 

Директорката на Академијата го изрази своето задоволство што Академијата учествува во организацијата на еден ваков настан, на тема која веќе подолг временски период е актуелна, значајна и бара континуирано внимание и работа а тоа е корупцијата. Воедно, истакна дека со организацијата на вакви настани се покажува посветеноста на Република Македонија во ефикасното спроведување на борбата против корупцијата.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Нaчин на изведувaње докази според Законот за кривична постапка “

 | 05/12/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Начин на изведување докази според Законот за кривична постапка “, кое ќе се одржи на 6 декември 2018 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривичните оддели , јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат м-р Јован Цветановски, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје, м-р Габриела Гајдова, судија на Основен суд Велес и г. Дељо Кадиев, адвокат.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

 • Улога на јавниот обвинител во пронаоѓање, предлагање и  обезбедување на  доказите

      УЛОГАТА НА СУДОТ ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДОКАЗИТЕ

 • Подготвително рочиште,:
 • Главна расправа;
 • Почитуање на Начелото на еднаквост на оружјата
 • Директно и вкрстено испитување 


Повеќе