Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвилa или со која располага Академијата за судии и јавни обвинители  со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Академијата за судии и јавни обвинители или да го симнат тука .


Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Академијата за судии и јавни обвинители –Бул.Јане Сандански  бр. 12, 1000 Скопје,  на  e-mail: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk , како и на факс -  02 2401 570.


Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) 2401577.


Академијата за судии и јавни обвинители согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ја определи:  Сања Пандилов