Календар на Активности

Информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвилa или со која располага Академијата за судии и јавни обвинители  со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Академијата за судии и јавни обвинители или да го симнат тука .


Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Академијата за судии и јавни обвинители –Бул.Јане Сандански  бр. 12, 1000 Скопје,  на  e-mail: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk , како и на факс -  02 2401 570.


Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02) 2401577.


Академијата за судии и јавни обвинители согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ја определи:  Сања Пандилов