Aktivitetet Kalendari

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Informimi publik

Qytetarët e Maqedonisë mund të marrin informacion publik izgotvila ose në dispozicion në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publikë me mbushjen - Kërkesa për Qasjen në Informata Publike, e cila mund të merrni në arkivat e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Publike prokurorët ose shkarkohet këtu.
Kërkesë për informacion mund të paraqitet me shkrim në adresën në Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve-Bul.Jane Sandanski. 12, 1000 Shkup, e-mail:

Sanja.Pandilov @ jpacademy.gov.mk, dhe fax - 02 2401 570

Qytetarët mund të informohen mbi të gjitha çështjet e interesit në lidhje me të drejtën e qasjes së lirë ndaj informacionit publik dhe telefon: (02) 3106 567
Akademia për Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Ligji për qasje të lirë ndaj oficerit të informimit publik për ndërmjetësim e informacionit të përcaktuar: Sanja Pandilov