Календар на Активности

Препораки

 

Документ  CMCM/AS(2010)Rec1896 - Одговор усвоен од Комитетот на Министри на препораката 1896 (2010) на Парламентарното собрание при Советот на Европа

____________________________________________________________________________________________________________________

Документ  CMCM/AS(2010)Rec1896

 

 

ПРЕПОРАКИ  НА ОЕЦД :

___________________________________________________________________________________________________________________

НАЧЕЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕТИКАТА ВО ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ


ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ ВО ЛОБИРАЊЕТО