Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Пленарни Седници

57-ма Пленарна сесија на ГРЕКО (Стразбур, 15 – 19 октомври 2012)
58-ма Пленарна сесија на ГРЕКО ( Стразбур,3-7 декември 2012 )
59-та Пленарна сесија на ГРЕКО(Стразбур, 18 – 22 Март 2013)
60-та Пленарна сесија на ГРЕКО ( Стразбур,17-21 јуни 2013 )
61-ва Пленарна сесија на ГРЕКО(Стразбур, 14 – 18 Октомври 2013)
62-ра Пленарна сесија на ГРЕКО(Стразбур, 2-6 Декември 2013)
63-та Пленарна сесија на ГРЕКО(Стразбур, 24-28 Март 2014)
64-та Пленарна сесија на ГРЕКО(Стразбур, 16-20 јуни, 2014 година)
65-та Пленарна сесија на ГРЕКО (Стразбур 6-10 Октомври 2014)
66-та Пленарна седница на ГРЕКО(Стразбур,8-12 Декември 2014)
67-та Пленарна седница на ГРЕКО(Стразбур, 23-27 март 2015)
68-та Пленарна седница на ГРЕКО(Стразбур, 15-19 јуни 2015 година)
69-та Пленарна седница на ГРЕКО (12-16 Октомври 2015)
70-та Пленарна седница на ГРЕКО(Стразбур, 30 ноември - 4 декември 2015 година)