Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Евалуации

_____________________________________________________________________________________________________

 

ЧЕТВРТ  ЕВАЛУАЦИСКИ  КРУГ

 

             Евалуација и Извештаи за усогласеност

             Прашалник

             Референтни документи

 _____________________________________________________________________________________________________

 

ТРЕТ  ЕВАЛУАЦИСКИ  КРУГ

 

              Евалуација и Извештаи за усогласеност

              Прашалници

              Општи информации и материјал за обука

              Упатства за Евалуатори

______________________________________________________________________________________________________________________
 

ВТОР ЕВАЛУАЦИСКИ КРУГ

 

              Евалуација и Извештаи за усогласеност

              Прашалник

              Одредби кои се евалуираат

_____________________________________________________________________________________________________________________


ПРВ ЕВАЛУАЦИСКИ КРУГ

 

              Евалуација и Извештаи за усогласеност

              Прашалник

              Одредби кои се евалуираат