Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Нов ЗКП

Модул 1: Предистражна постапка

Материјал Вежби 1

Материјал Вежби 2

Прирачник за обучувани

 

Модул 2: Истражна постапка

Прирачник Модул 2

 

Модул 3: Главна расправа

Прирачник Модул 3

Случај

 

Модул 4: Скратени постапки

Прирачник „Забрзани постапки“

Приватна кривична тужба